XƯỞNG NHẬN SẢN XUẤT - GIA CÔNG BÀN GHẾ, KỆ SỐ LƯỢNG SỈ TỪ 5 CÁI TRỞ LÊN (QUẦY BAR 1 CÁI CŨNG NHẬN)

Bàn ghế ăn - nhậu

BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N78
1.100.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N75
1.050.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N74
1.500.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N73
1.000.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N72
1.050.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N69
1.150.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N68
2.340.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N05
1.050.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N06
1.200.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N07
1.200.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N12
1.200.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N13
2.350.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N14
1.100.000 VNĐ
BÀN GHẾ ĂN - NHẬU - N15
1.500.000 VNĐ
BÀN GHẾ QUÁN NHẬU - N20
1.700.000 VNĐ

0978 741 437

https://zalo.me/0978741437
FACEBOOK