XƯỞNG NHẬN SẢN XUẤT - GIA CÔNG BÀN GHẾ, KỆ SỐ LƯỢNG SỈ TỪ 5 CÁI TRỞ LÊN (QUẦY BAR 1 CÁI CŨNG NHẬN) - GIAO HÀNG THANH TOÁN TIỀN MẶT 100%

BÀN GHẾ CAFE

BÀN GHẾ CAFE - CF167
980.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF166
440.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF165
200.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF164
270.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF163
135.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF162
470.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF161
250.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF160
1.510.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF159
220.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF158
280.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF157
570.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF156
360.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF155
330.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF154
550.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF153
Liên hệ
BÀN GHẾ CAFE - CF152
200.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF151
300.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF150
210.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF149
220.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF148
280.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF147
230.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF146
160.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF145
230.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF144BÀN GHẾ CAFE - CF144
550.000 VNĐ

0978 741 437

https://zalo.me/0978741437
FACEBOOK